Nastavenia zásob

Predvolené hodnoty pre nové výrobky

Prehľad zásob

Hodnota nemôže byť nižšia ako 1

Nakúpiť

Hodnota nemôže byť nižšia ako 1

Spotrebovať

Hodnota nemôže byť nižšia ako 1
OK