Výrobok Množstvo Nasledujúci dátum minimálnej trvanlivosti Hidden location Hidden status Hidden product group
1 Všetko 1 0 Balenia belowminstockamount 01 Sladkosti
1 Všetko 1 1 Balenie 5.0 Balenia 2021-03-22 Skrinka so sladkosťami belowminstockamount 01 Sladkosti
1 Všetko 1 5 Balenia 1 otvorený 2021-03-22 Skrinka so sladkosťami belowminstockamount 01 Sladkosti
1 Všetko 1 5 Balenia 2021-03-22 Skrinka so sladkosťami belowminstockamount 01 Sladkosti
1 Všetko 1 5 Kusy 2020-10-13 Chladnička 05 Zelenina/Ovocie
1 Všetko 1 5 Balenia 1 otvorený 2022-05-16 Komora 06 Chladené výrobky
1 Všetko 1 5 Poháre 2022-12-02 Skrinka s konzervami 03 Jedlo v konzerve
1 Všetko 1 5 Plechovky 2023-03-12 Skrinka s konzervami 03 Jedlo v konzerve
1 Všetko 1 5 Konzervy 2020-10-07 Chladnička 06 Chladené výrobky
1 Všetko 1 5 Balenia 2020-10-14 Chladnička 06 Chladené výrobky
1 Všetko 1 4 Balenia 2020-10-03 Chladnička 06 Chladené výrobky
1 Všetko 1 5 Kusy 2020-09-25 Chladnička expiring 05 Zelenina/Ovocie
1 Všetko 1 5 Kusy 2020-09-21 Chladnička expired 05 Zelenina/Ovocie
1 Všetko 1 5 Strapce 2020-09-25 Chladnička expiring 05 Zelenina/Ovocie
1 Všetko 1 5 Kusy 2020-09-21 Chladnička expired 05 Zelenina/Ovocie
1 Všetko 1 2000 Gramov 2021-04-11 Komora 03 Jedlo v konzerve
1 Všetko 1 2 Balenia 1 otvorený 2021-04-11 Komora 03 Jedlo v konzerve
1 Všetko 1 2 Bottles 2020-09-25 Chladnička expiring 06 Chladené výrobky
1 Všetko 1 2 Balenia 2021-03-22 Skrinka so sladkosťami 01 Sladkosti
1 Všetko 1 2 Balenia 2021-03-22 Skrinka so sladkosťami 01 Sladkosti