Výrobok Množstvo Nasledujúci dátum minimálnej trvanlivosti Hidden location Hidden status Hidden product group
1 Všetko 1 0 Balenia belowminstockamount 01 Sladkosti
1 Všetko 1 1 Balenie 4 Balenia 2020-08-19 Skrinka so sladkosťami belowminstockamount 01 Sladkosti
1 Všetko 1 5 Balenia 1 otvorený 2020-08-19 Skrinka so sladkosťami belowminstockamount 01 Sladkosti
1 Všetko 1 5 Balenia 2020-08-19 Skrinka so sladkosťami belowminstockamount 01 Sladkosti
1 Všetko 1 5 Kusy 2020-03-12 Chladnička 05 Zelenina/Ovocie
1 Všetko 1 5 Balenia 1 otvorený 2021-10-13 Komora 06 Chladené výrobky
1 Všetko 1 5 Poháre 2022-05-01 Skrinka s konzervami 03 Jedlo v konzerve
1 Všetko 1 5 Plechovky 2022-08-09 Skrinka s konzervami 03 Jedlo v konzerve
1 Všetko 1 5 Konzervy 2020-03-06 Chladnička 06 Chladené výrobky
1 Všetko 1 5 Balenia 2020-03-13 Chladnička 06 Chladené výrobky
1 Všetko 1 4 Balenia 2020-03-02 Chladnička 06 Chladené výrobky
1 Všetko 1 5 Kusy 2020-02-23 Chladnička expiring 05 Zelenina/Ovocie
1 Všetko 1 5 Kusy 2020-02-19 Chladnička expired 05 Zelenina/Ovocie
1 Všetko 1 5 Strapce 2020-02-23 Chladnička expiring 05 Zelenina/Ovocie
1 Všetko 1 5 Kusy 2020-02-19 Chladnička expired 05 Zelenina/Ovocie
1 Všetko 1 2000 Gramov 2020-09-08 Komora 03 Jedlo v konzerve
1 Všetko 1 1 Balenie 2020-09-08 Komora 03 Jedlo v konzerve
1 Všetko 1 1 Fľaša 2020-02-23 Chladnička expiring 06 Chladené výrobky
1 Všetko 1 2 Balenia 2020-08-19 Skrinka so sladkosťami 01 Sladkosti
1 Všetko 1 1 Balenie 2020-08-19 Skrinka so sladkosťami 01 Sladkosti