Umiestnenie
 Skupina výrobkov
 Stav
Výrobok Skupina výrobkov Množstvo Value Next due date Hidden location Hidden status Hidden product group Kalórie (Na jednotku množstva zásoby) Kalórie Naposledy nakúpené Posledná cena Min. množstvo zásoby
1.0 Všetko 1.0 01 Sladkosti 0 Balenia 0 belowminstockamount " xx01 Sladkostixx 123 0 8
1.0 Všetko 1.0 01 Sladkosti 1 Balenie 5.0 Balenia 5.45 2021-11-07 xxSkrinka so sladkosťamixx belowminstockamount " xx01 Sladkostixx 123 123 2021-05-01 5.45 8
1.0 Všetko 1.0 01 Sladkosti 5 Balenia 1 otvorený 15.63 2021-11-07 xxSkrinka so sladkosťamixx belowminstockamount " xx01 Sladkostixx 123 615 2021-05-01 5.5725 8
1.0 Všetko 1.0 01 Sladkosti 5 Balenia 12.75 2021-11-07 xxSkrinka so sladkosťamixx belowminstockamount " xx01 Sladkostixx 123 615 2021-05-01 0.8375 10
1.0 Všetko 1.0 05 Zelenina/Ovocie 5 Kusy 13.31 2021-05-31 xxChladničkaxx " xx05 Zelenina/Ovociexx 123 615 2021-05-01 5.8275 0
1.0 Všetko 1.0 06 Chladené výrobky 5 Balenia 1 otvorený 21.42 2023-01-01 xxKomoraxx " xx06 Chladené výrobkyxx 123 615 2021-05-01 0.6325 0
1.0 Všetko 1.0 03 Jedlo v konzerve 5 Poháre 12.24 2023-07-20 xxSkrinka s konzervamixx " xx03 Jedlo v konzervexx 123 615 2021-05-01 4.085 0
1.0 Všetko 1.0 03 Jedlo v konzerve 5 Plechovky 18.33 2023-10-28 xxSkrinka s konzervamixx " xx03 Jedlo v konzervexx 123 615 2021-05-01 3.09 0
1.0 Všetko 1.0 06 Chladené výrobky 5 Konzervy 17.52 2021-05-25 xxChladničkaxx " xx06 Chladené výrobkyxx 123 615 2021-05-01 3.4525 0
1.0 Všetko 1.0 06 Chladené výrobky 5 Balenia 17.48 2021-06-01 xxChladničkaxx " xx06 Chladené výrobkyxx 123 615 2021-05-01 4.39 0
1.0 Všetko 1.0 06 Chladené výrobky 4 Balenia 19.77 2021-05-21 xxChladničkaxx " xx06 Chladené výrobkyxx 123 492 2021-05-01 5.4425 0
1.0 Všetko 1.0 05 Zelenina/Ovocie 5 Kusy 17.32 2021-05-13 xxChladničkaxx duesoon " xx05 Zelenina/Ovociexx 123 615 2021-05-01 5.0825 0
1.0 Všetko 1.0 05 Zelenina/Ovocie 5 Kusy 20.12 2021-05-09 xxChladničkaxx overdue " xx05 Zelenina/Ovociexx 123 615 2021-05-01 5.7375 0
1.0 Všetko 1.0 05 Zelenina/Ovocie 5 Strapce 18.36 2021-05-13 xxChladničkaxx duesoon " xx05 Zelenina/Ovociexx 123 615 2021-05-01 1.71 0
1.0 Všetko 1.0 05 Zelenina/Ovocie 5 Kusy 13.6 2021-05-09 xxChladničkaxx overdue " xx05 Zelenina/Ovociexx 123 615 2021-05-01 3.9675 0
1.0 Všetko 1.0 04 Mäsové výrobky 1 Balenie 3.15 2021-05-10 xxChladničkaxx expired " xx04 Mäsové výrobkyxx 123 123 2021-05-01 3.145 0
1.0 Všetko 1.0 03 Jedlo v konzerve 2000 Gramov 0.0 2021-11-27 xxKomoraxx " xx03 Jedlo v konzervexx 2 4000 2021-05-01 0
1.0 Všetko 1.0 03 Jedlo v konzerve 2 Balenia 1 otvorený 10.23 2021-11-27 xxKomoraxx " xx03 Jedlo v konzervexx 4 8 2021-05-01 6.0275 0
1.0 Všetko 1.0 06 Chladené výrobky 2 Bottles 8.57 2021-05-13 xxChladničkaxx duesoon " xx06 Chladené výrobkyxx 1 2 2021-04-01 2.37 0
1.0 Všetko 1.0 01 Sladkosti 2 Balenia 6.68 2021-11-07 xxSkrinka so sladkosťamixx " xx01 Sladkostixx 123 246 2021-05-01 3.3425 0
1.0 Všetko 1.0 01 Sladkosti 2 Balenia 3.08 2021-11-07 xxSkrinka so sladkosťamixx " xx01 Sladkostixx 123 246 2021-05-01 1.5425 0
Create a private demo instance