Vytvoriť položku v nákupnom zozname

Musíte vybrať výrobok
Napíšte meno výrobku alebo čiarový kód a stlačením tabulátora spustíte výber
pri odoslaní bude pridané do zoznamu čiarových kódov pre daný výrobok
Množstvo nemôže byť nižšie ako 1
Prehľad výrobkov

Množstvo zásoby / Merná jednotka:
Predvolené umiestnenie:
Naposledy nakúpené:
Naposledy použité:
Posledná cena:
Priemerná doba uskladnenia:
Rýchlosť kazenia:

História cien
História cien nie je dostupná