Meno Typ opakovania Popis
Pokosený trávnik v záhrade dynamicky-pravidelne
Umytá dlážka v kuchyni dynamicky-pravidelne
Vec, ktorá sa deje 5. v každom mesiaci mesačne
Vec, ktorá sa deje každý deň denne
Vec, ktorá sa deje každý pondelok a stredu týždenne
Vymenené uteráky v kúpeľni ručne