Prehľad batérií Denník

Batéria Naposledy nabité Ďalšia plánované nabíjanie Hidden status
2020-08-01 00:55:49 ... "
2020-08-01 00:55:49 ... "
2020-07-17 00:55:49 2020-09-15 00:55:49 " overdue
2020-07-26 00:55:49 2020-09-24 00:55:49 " duesoon